Kết quả đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giáo trình tài liệu năm 2013

        Ngày 19/03/2014, tại Trường Sĩ quan Không quân dưới sự chủ trì của đồng chí Thiếu tướng Phạm Đình Vi, Phó Cục trưởng Cục Nhà trường/BTTM, Hội đồng Khoa học Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học, 02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và giáo trình tài liệu cấp BTTM thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục quân sự của Trường Sĩ quan Không quân. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và giáo trình tài liệu đã đăng ký triển khai thực hiện năm 2013.

Hội đồng nghiệm thu cùng với các Ban đề tài, Sáng kiến chụp ảnh lưu niện.

        Đề tài “Các giải pháp nâng cao chất lượng chuẩn bị tâm lý cho học viên phi công tại Trường Sĩ quan Không quân” do Đại tá, Cử nhân, Phạm Văn Đông - Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân làm Chủ nhiệm đề tài và Đề tài “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành cho học viên các chuyên ngành kỹ thuật hàng không tại Trường Sĩ quan Không quân” do Thượng tá Đinh Phúc Hưng – Trưởng Trung tâm HLTH làm Chủ nhiệm đề tài. Hội đồng Khoa học Bộ Tổng Tham mưu đánh giá cao về tính nghiêm túc trong việc nghiên cứu cũng như đóng góp của các đề tài vào hoạt động thực tiễn của Trường Sĩ quan Không quân, trực tiếp luận giải làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, phù hợp với mục tiêu yêu cầu đào tạo của Nhà trường và góp phần xây dựng Trường Sĩ quan Không quân vững mạnh toàn diện tiến lên “cách mạng, chính quy, hiện đại”. Với hàm lượng khoa học đạt được, 02 đề tài trên đã được Hội đồng Khoa học Bộ Tổng Tham mưu đánh giá đạt loại xuất sắc.

        Đồng thời Hội đồng Khoa học Bộ Tổng Tham mưu đã nghiệm thu và đánh giá 02 sáng kiến đạt loại xuất sắc đó là: sáng kiến “Mô phỏng quá trình làm việc của lá chỉnh dòng động cơ AL-31F trên máy bay SU-30MK2” do Thiếu tá, Tiến sĩ, Nguyễn Trường Thành - Giảng viên Khoa MBĐC làm Chủ nhiệm sáng kiến và sáng kiến “Mô phỏng sự làm việc của bộ tự động nghiêng trên trực thăng Mi-8” do Đại úy, Thạc sĩ, Vũ Văn Đông - Giảng viên Khoa MBĐC làm Chủ nhiệm sáng kiến.

       Với giáo trình tài liệu, Hội đồng khoa học đã đánh giá: Đủ số lượng được giao, chất lượng sản phẩm đạt tốt.

       Đồng chí Thiếu tướng Phạm Đình Vi- Phó Cục trưởng Cục Nhà trường/BTTM, Chủ tịch Hội đồng khoa học đã đánh giá cao thành tích nghiên cứu khoa học, công tác biên soạn giáo trình tài liệu của cán bộ, giảng viên Trường SQKQ trong thời gian qua, đóng góp có hiệu quả vào nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Trường SQKQ, cũng như các Nhà trường trong quân đội nhân dân Việt Nam./.  

Đại tá, Ths, Nguyễn Văn Huỳnh Phó trưởng Phòng Đào tạo