Quân đội ứng phó với biến đổi khí hậu

 Sáng 24/10/2014, tại Trường Sĩ quan Không quân, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong quân đội” các đơn vị phía Nam. Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội thảo.

 Tham luận của các đơn vị trong toàn quân khu vực phía Nam Trình bày trong Hội thảo đã tập trung phân tích làm rõ: Những tác động ảnh của biến đổi khí hậu đối với các hoạt động quân sự, quốc phòng; vai trò của quân đội, của cơ quan, đơn vị trong ứng phó với biến đổi khí hậu, kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời đề xuất những chủ trương và giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bộ đội, trang bị kỹ thuật, công trình quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và công tác của các cơ quan, đơn vị.

Kết luận Hội thảo, Trung tướng Mai Quang Phấn khẳng định hội thảo đã thành công tốt đẹp. Hội thảo đã làm rõ những quan điểm, tư tưởng, nhận thức chung về vấn đề chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn; cung cấp cơ sở khoa học, trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động truyền thông sâu rộng trong toàn quân và cụ thể hóa trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong xây dựng chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu của cơ quan, đơn vị mình, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Trung tướng Mai Quang Phấn kết luận hội thảo.

Trung tướng yêu cầu, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 24 ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Chương trình hành động số 251 ngày 14/4/2014 của Quân ủy Trung ương về thực hiện việc Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; các cơ quan, đơn vị cần coi trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đại tá Nguyễn Tiến Học - Trưởng phòng Đào tạo