Khai mạc lớp tập huấn cán bộ, giảng viên giảng dạy ngoại ngữ trong các học viện, trường Quân đội năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 981/KH-NT ngày 20/7/2017 của Cục Nhà trường/ Bộ Tổng Tham mưu đã được Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu phê duyệt, về việc tổ chức lớp Tập huấn cán bộ, giảng viên dạy ngoại ngữ trong các Học viện, Trường Quân đội, ngày 10/8/2017, tại Trường Sĩ quan Không quân, Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức Khai mạc lớp Tập huấn cán bộ, giảng viên giảng dạy ngoại ngữ trong các Học viện, Trường Quân đội nhằm thống nhất nhận thức, nội dung, phương pháp để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các Học viện, Trường Quân đội./.

 

 Đồng chí Đại tá Ngô Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng Trường SQKQ-Ủy viên Ban Chỉ đạo  

Khai mạc lớp Tập huấn cán bộ, giảng viên giảng dạy ngoại ngữ

Toàn cảnh lớp Tập huấn

 

Bài và ảnh: Đ.Q.H - PĐT