Chức Năng - Nhiệm Vụ

Chức năng

- Đào tạo phi công quân sự, sĩ quan Dù-TKCN đường không trình độ đại học, nhân viên chuyên môn kỹ thuật không quân các cấp;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học.

 Nhiệm vụ

- Đào tạo Phi công quân sự trình độ đại học;

- Đào tạo sĩ quan Dù-Tìm kiếm cứu nạn đường không trình độ đại học;

- Đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật Không quân trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp các chuyên ngành kỹ thuật hàng không;

- Đào tạo học viên Quốc tế (phi công quân sự, nhân viên công tác trên không, nhân viên các chuyên ngành KTHK  Lào và Campuchia);

- Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học quân sự các chuyên ngành;

- Xây dựng Nhà trường cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, có môi trường văn hóa lành mạnh. Thực hiện nghiêm các quy định, chỉ thị của cấp trên, điều lệnh, điều lệ của Quân đội, pháp luật của Nhà nước;

- Sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai.