Cơ cấu - Tổ chức

Cơ quan lãnh đạo: Ban Giám hiệu

Khối cơ quan: Gồm 6 phòng và 4 ban trực thuộc 

        - Phòng Đào tạo

       - Phòng Huấn luyện bay

       - Phòng Chính trị 

       - Phòng Tham mưu

       - Phòng Kỹ thuật

       - Phòng Hậu cần

       - Ban Tài chính

       - Ban Khoa học, công nghệ và môi trường.

       - Ban Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo

       - Ban Vật tư kỹ thuật

Tổ chức các khoa, bộ môn theo yêu cầu giảng dạy đại học

Gồm có 9 khoa và 1 Trung tâm huấn luyện thực hành

        - Khoa Cơ bản

        - Khoa Kỹ thuật cơ sở

        - Khoa Khoa học xã hội & nhân văn

        - Khoa Chỉ huy Tham mưu

        - Khoa Quân sự-Thể thao

        - Khoa Máy bay-Động cơ

        - Khoa Vũ khí hàng không

        - Khoa Thiết bị hàng không

        - Khoa Vô tuyến điện tử

        - Trung tâm huấn luyện thực hành

Khối các đơn vị huấn luyện bay

        - Trung đoàn 910: Huấn luyện thực hành bay trên loại máy bay phản lực.

        - Trung đoàn 920:  Huấn luyện thực hành bay trên loại máy bay cánh quạt.

Khối các đơn vị quản lý học viên

        - Tiểu đoàn 1: Quản lý học viên cao đẳng kỹ thuật hàng không.

        - Tiểu đoàn 2: Quản lý học viên Quốc tế.

        - Tiểu đoàn 3: Quản lý học viên phi công, Sĩ quan Dù-Tìm kiếm cứu nạn.

        - Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới.