Ngành đào tạo

- Phi công quân sự trình độ đại học.

- Sĩ quan Dù-Tìm kiếm cứu nạn đường không trình độ đại học.

- Cao đẳng kỹ thuật hàng không gồm 4 nhóm ngành:

    + Kỹ thuật cơ khí: Phục vụ khai thác sửa chữa máy bay, động cơ.

   + Kỹ thuật điện:  Phục vụ khai thác, sửa chữa thiết bị điện máy bay.

   + Kỹ thuật điện tử: Phục vụ khai thác, sửa chữa vô tuyến-ra đa máy bay

   + Kỹ thuật điện-cơ: Phục vụ khai thác sửa chữa thiết bị vũ khí hàng không.

- Đào tạo nhân viên trung cấp, sơ cấp các chuyên ngành kỹ thuật hàng không cho các đơn vị, Nhà máy trong quân đội.