Tập huấn nghiệp vụ Thương mại quân sự

Sáng 1-8 tại Hà Nội, Cục Kế hoạch đầu tư (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thương mại quân sự năm 2013 cho hơn 200 cán bộ đại diện cho 76 đầu mối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân. Thiếu tướng Phạm Quang Vinh-Cục trưởng Cục Kế hoạch đầu tư (Bộ Quốc phòng) chủ trì lớp tập huấn.

 

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 2 ngày các cán bộ dự tập huấn sẽ được giới thiệu 10 chuyên đề chính, trong đó, cùng với việc tập trung vào các nội dung về đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại, hợp đồng ngoại thương; các nội dung thanh toán quốc tế trong quá trình thực hiện hợp đồng; tổng quan về quy trình mua sắm hàng quốc phòng; thủ tục thông quan và hình thức tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài… Lớp học sẽ tiến hành thảo luận giải đáp các thắc mắc về thương mại quân sự.

Thiếu tướng Phạm Quang Vinh, chủ trì lớp tập huấn

Theo Thiếu tướng Phạm Quang Vinh, mục đích của đợt tập huấn nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ nhân viên của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, nâng cao một bước trình độ chuyên môn nghiệp vụ thương mại quân sự đồng bộ, thống nhất trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Trong quá trình triển khai các hợp đồng thương mại bảo đảm sự minh bạch, khách quan, khoa học, tính khả thi cao.

Tin, ảnh: THẮNG- ĐÔNG báo QĐND