Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 đến trường Sĩ quan Không quân không hợp lệ năm 2016

Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 đến trường Sĩ quan Không quân không hợp lệ năm 2016

Chi tiết