Trường Sĩ quan Không quân Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30/CT-BQP ngày 17/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Chiều ngày 12 tháng 10 năm 2016, Trường Sĩ quan Không quân đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30/CT-BQP ngày 17/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức nghiên cứu, biên soạn, hoàn thiện hệ thống tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học trong Quân đội. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường và đại diện thủ trưởng các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn Trường.

Trong những năm qua Trường Sĩ quan Không quân đã quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị và Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân về công tác nghiên cứu, biên soạn tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị công tác nghiên cứu, biên soạn của Trường đã thu được nhiều kết quả cả về số lượng và chất lượng, những tài liệu do Trường biên soạn đã được đưa vào phục vụ đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục đào tạo của Nhà trường.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại và hạn chế trong công tác biên soạn tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học của Nhà trường thời gian qua; thống nhất mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020, đòi hỏi hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học của Nhà trường phải được thường xuyên bổ sung, nâng cấp theo kịp với sự phát triển của vũ khí trang bị mới, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện đào tạo trên các loại máy bay họ Su.

- Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hiệu trưởng biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác biên soạn giáo trình, tài liệu của cán bộ giảng viên Nhà trường trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị trong toàn Trường, đặc biệt là các Khoa giáo viên và Ban KHQS cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 30/BQP của Bộ Quốc phòng, Chỉ thị 58/CT-BTL của Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân và Hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên về tổ chức nghiên cứu, biên soạn, hoàn thiện hệ thống tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học, đáp ứng tốt nhất cho mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục đào tạo của Nhà trường, phù hợp với tình hình thực tế, bước phát triển của Quân chủng và Quân đội trong tình hình mới.

Thượng úy Phạm Thị Mai Hoa - Phòng Đào tạo

Mộ số hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường Hiệu trưởng Nhà trường Khai mạc hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tử Bình Chính ủy Nhà trường tại hội nghị

 

Đồng chí Đại tá Vũ Đức Quý Phó Hiệu trưởng Đào tạo

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Học TrưởngPhòng Đào tạo

 

Đồng chí Thượng tá Đàm Quang Đảng Trưởng ban KHQS