Trường Sĩ quan Không quân sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo năm 2017

Ngày 20 tháng 01 năm 2017, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Ngô Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng Nhà trường, Trường Sĩ quan Không quân đã tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I (năm học 2016-2017) và triển khai nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) năm 2017. Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường và đại diện thủ trưởng các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn Trường.

Học kỳ I năm học 2016-2017 Nhà trường đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân (PK-KQ) và các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, thực hiện đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả. Thực hiện đúng nội dung, chương trình, quy trình đào tạo, chấp hành nghiêm quy chế, đánh giá đúng thực chất kết quả GD-ĐT của Nhà trường. Kết quả học tập, đặc biệt học viên đào tạo dài hạn cả phi công và cao đẳng KTHK vẫn giữ ổn định. Công tác quản lý, chỉ huy, điều hành nhiệm vụ GD-ĐT chặt chẽ, công tác kiểm tra, thanh tra; luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT của Nhà trường; công tác quản lý rèn luyện học viên đã thực hiện nghiêm túc và có các chế tài cụ thể, quyết liệt, do đó đã có bước chuyển biến về nhận thức của học viên đối với việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Công tác Khoa học quân sự tổ chức thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả, các đề tài, sáng kiến đã góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo của Nhà trường. Phong trào học viên nghiên cứu khoa học đã phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, thu hút được nhiều học viên tham gia.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016-2017 và nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo năm 2017, Hội nghị đã đề ra những chủ trương, biện pháp chính:

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là (Nghị quyết số 29-/NQ-TW) của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; triển khai thực hiện “chiến lược phát triển GD-ĐT trong quân đội giai đoạn 2016-2020”. Đẩy mạnh “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và các cuộc vận động của Bộ GD&ĐT.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động “Đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học”; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nội dung chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu, yêu cầu tình hình mới. Đẩy mạnh áp dụng phương pháp dạy học tích cực theo chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động của người học;

- Tích cực, chủ động làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

 - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn, biên dịch, xuất bản giáo trình, tài liệu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác Giáo dục - Đào tạo. Khai thác, sử dụng có hiệu quả dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ huy, điều hành, quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trường Sĩ quan Không quân”.

- Tích cực, chủ động đầu tư trang bị mô hình học cụ, công nghệ cho dạy học bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chính quy; từng bước hiện đại hóa các phòng học phù hợp yêu cầu đào tạo theo ngành học, cấp học;

Sau hơn 3 giờ làm việc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự quyết tâm của cán bộ, giảng viên, chiến sĩ, công nhân viên Trường Sĩ quan Không quân hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016-2017 và nhiệm vụ GD-ĐT năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ Trường Sĩ quan Không quân năm 2017.

Trung tá Nguyễn Quang Thầm Trợ lý, Phòng Đào tạo

 Đồng chí Đại tá Ngô Vĩnh Phúc Hiệu trưởng chủ trì hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tử Bình Chính ủy Nhà trường phát biểu ý kiến

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Học - Trưởng phòng Đào tạo phát biểu tại hội nghị