Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Đại học ngày 21/8/2015

Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Đại học ngày 21/8/2015

Miền Bắc

Miền Nam

Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Đại học ngày 20/8/2015

Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Đại học ngày 20/8/2015

Miền Bắc

Miền Nam

Danh sách hồ sơ thí sinh không hợp lệ xét tuyển nguyện vọng 1 Trường SQKQ

Danh sách hồ sơ thí sinh không hợp lệ xét tuyển nguyện vọng 1 Trường SQKQ

Chi tiết

Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Cao đăng KTHK ngày 20/8/2015

Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Cao đăng KTHK ngày 20/8/2015

Miền Bắc

Miền Nam

Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Đại học ngày 19/8/2015

Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Đại học ngày 19/8/2015

Miền Bắc

Miền Nam