Nghiệm thu Đề tài cấp Tổng cục Chính trị năm 2015 của Trường Sĩ quan Không quân

Ngày 10 tháng 3 năm 2016, tại Trường Sĩ quan Không quân/Quân chủng PK-KQ, Hội đồng Khoa học/Tổng cục Chính trị do đồng chí Thiếu tướng – PGS, TS Nguyễn Bá Dương - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn Quân sự/Bộ Quốc phòng làm chủ tịch Hội đồng, đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Tổng cục Chính trị năm 2015 "Nghiên cứu giải pháp xây dựng bản lĩnh nghề nghiệp cho học viên phi công quân sự hiện nay"  do Trường Sĩ quan Không quân chủ trì thực hiện, Đại tá, Tiến sĩ Lưu Văn Tứ làm chủ nhiệm đề tài.

Trên cơ sở thực trạng và những ưu, khuyết điểm của công tác về xây dựng bản lĩnh nghề nghiệp cho học viên phi công quân sự trong thời gian qua, đề tài đã nghiên cứu xây dựng được hệ thống giải pháp xây dựng bản lĩnh nghề nghiệp cho học viên phi công quân sự hiện nay đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là một đề tài độc đáo, có tính thiết thực, kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học phục vụ cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị không quân nghiên cứu để lãnh đạo, chỉ đạo và vận dụng nhằm xây dựng phát triển bồi dưỡng bản lĩnh nghề nghiệp cho học viên quân sự tại Trường Sĩ quan Không quân nói riêng và phi công quân sự trong Quân chủng Phòng không – Không quân nói chung.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng khoa học đã đánh giá cao thành tích nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Trường Sĩ quan Không quân trong thời gian qua, đã đóng góp có hiệu quả vào nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường. Với hàm lượng khoa học đạt được, đề tài đã được Hội đồng Khoa học/Tổng cục Chính trị đánh giá đạt loại xuất sắc. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được ứng dụng để nâng cao chất lượng đào tạo phi công Quân sự của Nhà trường, Quân chủng PK-KQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả, Đại tá Thái Duy Hưng  - Phó trưởng Phòng Đào tạo

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

 Đồng chí Lưu Xuân Tứ chủ nhiệm đề tài báo cáo trước hội đồng nghiệm thu

 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tử Bình - Chính ủy Trường SQKQ phó Chủ tịch hội đồng 

 

Hội đồng nghiệm thu chụp ảnh lưu niệm với Trường SQKQ

Trường sĩ quan Không quân Sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm 2016

Ngày 02 tháng 02 năm 2016, dưới sự chủ trì của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, Hiệu trưởng Nhà trường, Trường Sĩ quan Không quân đã tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo năm 2016. Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường và đại diện thủ trưởng các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn Trường.

Đồng chí Tiếu tướng - Hiệu trưởng Nguyễn Duy Cường chủ trì hội nghị.

Học kỳ I năm học 2015-2016, công tác Giáo dục - Đào tạo của Trường được sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; sự chỉ đạo, giúp đỡ của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên và sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn Trường, công tác huấn luyện bay đào tạo phi công giữ ổn định và có nhiều tiến bộ cả về số lượng, chất lượng, tiến độ và bảo đảm tuyệt đối an toàn bay; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy có hiệu quả hơn; sinh hoạt học thuật, hoạt động phương pháp, bồi dưỡng giảng viên của các khoa đã đi vào nề nếp, chất lượng tốt hơn; công tác quản lý rèn luyện học viên, đã thực hiện nghiêm túc và có các chế tài cụ thể, quyết liệt, do đó đã có bước chuyển biến về nhận thức của học viên đối với việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Công tác Khoa học quân sự tổ chức thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả, các đề tài, sáng kiến đã góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo của Nhà trường. Phong trào học viên nghiên cứu khoa học đã phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Hội nghị đã triển khai những nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực:

- Công tác Kế hoạch Giáo dục - Đào tạo;

- Công tác Khoa học công nghệ và Môi trường;

- Công tác Đảm bảo vật chất Giáo dục - Đào tạo.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ học kỳ II năm học 2015-2016 và nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo năm 2016, Hội nghị đã đề ra những chủ trương, biện pháp chính:

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 86-NQ/QUTW; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Hai không” và “Chiến lược phát triển Giáo dục - Đào tạo Trường Sĩ quan Không quân giai đoạn 2011-2020” theo phương châm: “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện, đào tạo sát thực tế, yêu cầu nhiệm vụ, đào tạo toàn diện, bảo đảm chất lượng, an toàn, không chạy theo thành tích;

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động “Đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học”; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nội dung chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu, yêu cầu tình hình mới. Đẩy mạnh áp dụng phương pháp dạy học tích cực theo chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động của người học;

- Tích cực, chủ động làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

- Tích cực, chủ động đầu tư trang bị mô hình học cụ, công nghệ cho dạy học bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chính quy; từng bước hiện đại hóa các phòng học phù hợp yêu cầu đào tạo theo ngành học, cấp học;

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn, biên dịch, xuất bản giáo trình, tài liệu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác Giáo dục - Đào tạo. Khai thác, sử dụng có hiệu quả dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ huy, điều hành, quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trường Sĩ quan Không quân”.

Sau hơn 3 giờ làm việc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự quyết tâm của cán bộ, giảng viên, chiến sỹ, công nhân viên Trường Sĩ quan Không quân hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm vụ học kỳ II năm học 2015-2016 và nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ Trường Sĩ quan Không quân năm 2016.

Đại tá Thái Duy Hưng - Phó trưởng Phòng Đào tạo

Khảo sát nâng cấp đường truyền mạng truyền số liệu quân sự của trường sĩ quan không quân

           Trường Sĩ quan Không quân/Quân chủng Phòng Không - Không quân, thuộc hệ thống Nhà trường quân đội, hệ thống giáo dục quốc dân; được Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ quốc gia. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo phi công quân sự, sĩ quan dù - tìm kiếm cứu nạn đường không trình độ đại học và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật hàng không trình độ cao đẳng và trung cấp cho Quân đội, Quân chủng Phòng không - Không quân và quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Đồng thời, là trung tâm nghiên cứu khoa học phục vụ giáo dục - đào tạo, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Phòng Không - Không quân và Bộ Quốc phòng. Đặc thù của Trường là, Nhà trường nhưng lại có Sở chỉ huy và 2 trung đoàn huấn luyện bay.

           Tháng 6 năm 2003 Trường Sĩ quan Không quân được Trung tâm thông tin Khoa học công nghệ và môi trường (Nay là Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự)/Bộ Quốc phòng cho phép kết nối với mạng Truyền số liệu quân sự bằng đường truyền điện thoại quân sự, bằng hình thức diaup (quay số) việc thực hiện kết nối rất khó khăn, tín hiệu đường truyền không đảm bảo. Từ năm 2013 tới nay mạng Truyền số liệu quân sự mới chỉ kết nối về tới Sở chỉ huy của Nhà Trường, do vậy việc khai thác tư liệu trên mạng Truyền số liệu quân sự và liên kết lại càng khó khăn hơn.

Đồng chí Huỳnh Minh Chiến - Phó Hiệu trưởng Nhà trường

        Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011-2020. Trường Sĩ quan Không quân được xác định là một trong 8 trường trọng điểm Quân đội, đã và đang xây dựng đề án Thành lập Trường Đại học Hàng không Lê Hồng Phong trên cơ sở Trường Sĩ quan Không quân, phấn đấu đến năm 2020 trở thành trường đại học hàng không chính quy, tiên tiến mẫu mực nhằm xây dựng, phát triển Nhà trường theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa” vì vậy nhiệm vụ và quy mô đào tạo của Nhà trường không ngừng được mở rộng cả về trình độ đào tạo cũng như nhiệm vụ đào tạo, từ đó nhu cầu sử dụng thông tin trên mạng Truyền số liệu quân sự của cán bộ, giáo viên trong Nhà trường ngày càng nhiều, đặc biệt là phục vụ cho công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và huấn luyện bay.

Ngày 21/9/2015 Trường Sĩ quan Không quân đã có công văn gửi Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự/Bộ quốc phòng Về việc xin nâng cấp, kết nối đường truyền mạng Truyền số liệu quân sự phục vụ cho hoạt động thông tin khoa học quân sự của Nhà trường. Ngày 14/10/2015 Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự do đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn, phối hợp với Lữ đoàn 132/Binh chủng Thông tin liên lạc đã đến tiến hành khảo sát việc kết nối mạng Truyền số liệu quân sự của Trường Sĩ quan Không quân. Qua nghe báo cáo và khảo sát thực tế tại Trường. Đoàn công tác của Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự rất chia sẻ với những khó khăn hiện tại của Nhà trường và đã có kết luận sơ bộ là sẽ tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng cho phép để giúp đỡ Trường, nhưng trước mắt là sẽ triển khai kết nối mạng Truyền số liệu quân sự đến máy chủ (mạng LAN) của Trường và dự kiến thực hiện ngay trong năm 2015. Đó là sự quan tâm rất lớn của Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự)/Bộ Quốc phòng đối với Nhà trường. Cán bộ, giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Không quân chúng tôi rất mong việc kết nối mạng Truyền số liệu quân sự với Nhà trường sớm được triển khai, thực hiện và đưa vào khai thác sử dụng, giúp cho việc cập nhật những thông tin mới về tình hình an ninh chính trị, quân sự, khoa học quân sự trên thế giới được tốt hơn, ứng dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường, cung cấp những tư liệu về cơ sở lý luận và thực tiễn để đưa vào trong bài giảng thêm phong phú, định hướng giúp cho Trường xây dựng kế hoạch thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác thông tin KHQS trong thời gian tới.

Đại tá Thái Duy Hưng - Phó trưởng Phòng Đào tạo

 

 

 

Trường Sĩ quan Không quân mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

         Chiều ngày 19 tháng 11 năm 2015 tại Nha Trang, Trường Sĩ quan Không quân đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao chứng nhận danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng năm 2015 cho 10 đồng chí giảng viên. Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí trong Thường vụ, Ban Giám Hiệu Nhà trường và các đồng chí cán bộ, giảng viên, học viên. Thay mặt Ban Giám Hiệu Nhà trường đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường – Hiệu trưởng chúc mừng các đồng chí giảng viên, học viên và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý giáo dục nhân ngày 20 tháng 11, ngày Hiến chương nhà giáo, trong bài diễn văn khai mạc đồng chí đánh giá cao kết quả đạt được trong giáo dục đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên, học viên Nhà trường và nhấn mạnh:

       Năm học 2015 - 2016, Trường Sĩ quan Không quân xác định, tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác giáo dục đào tạo; Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân về nhiệm vụ GD-ĐT năm 2015, 2016; Hướng dẫn  của Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu về Thực hiện nhiệm vụ công tác nhà trường quân đội năm học 2015-2016; Thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt 4 phương châm trong giáo dục đào tạo: “Cơ bản - Hệ thống - Thống nhất - Chuyên sâu”, 5 phương châm trong huấn luyện: “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc - An toàn - Tiết kiệm”. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, khai thác hiệu quả vũ khí trang bị hiện có, cập nhật và ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại để đào tạo đội ngũ phi công quân sự, cán bộ nhân viên chuyên môn các chuyên ngành kỹ thuật hàng không giỏi về khoa học kỹ thuật; có phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo chỉ huy tốt. Thi đua “Dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, kỷ luật nghiêm", phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Đ/c Hiệu trưởng đọc diễn văn chào mừng trong

 Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Đ/c Hiệu trưởng trao chứng nhận danh hiệu

Nhà giáo giỏi cấp BQP năm 2015

Trung tá Nguyễn Quang Thầm – Phòng ĐT

 

 

 

 

 

Danh sách Thí sinh trúng tuyển Đại học SQ Dù Trường SQKQ

Danh sách Thí sinh trúng tuyển Đại học SQ Dù Trường SQKQ

Miền Bắc

Miền Nam