Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Cao đăng KTHK ngày 6/8/2015

Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Cao đăng KTHK ngày 6/8/2015

Miền bắc

Miền nam

Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển

Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển

Xem tiếp...

Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Phi công ngày 3/8/2015

Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Phi công ngày 3/8/2015

Chi tiết

Danh sách nhận hồ sơ Xét tuyển Cao đăng KTHK ngày 3/8/2015

Danh sách nhận hồ sơ xét tuyển Cao đẳng KTHK ngày 03/08/2015

Chi tiết

Tiêu chuẩn nhà công vụ của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

QĐND - Chiều 10-7, Văn phòng Chính phủ ra thông cáo cho biết, theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, sĩ quan từ thiếu úy đến thượng úy trong lực lượng vũ trang, quân nhân chuyên nghiệp được bố trí nhà công vụ.

Xem tiếp...