Cách tính điểm sàn mới đảm bảo nguồn tuyển và chất lượng đầu vào

Điểm sàn năm nay được tính toán dựa vào chất lượng và khả năng học sinh có thể học được ở bậc ĐH, CĐ; được xác định dựa trên tổng điểm bình quân và không bị chi phối bởi chỉ tiêu của các trường. Đây là cách tiếp cận hoàn toàn mới và được tất cả các thành viên của Hội đồng điểm sàn nhất trí biểu quyết, thông qua.

Xem tiếp...