Một số điều cần lưu ý khi xét tuyển vào trường quân đội

Những năm gần đây, trường quân đội vẫn luôn hấp dẫn với số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển cao. Năm nay, quy chế tuyển sinh trường quân đội có môt số thay đổi và điều chỉnh. Dưới đây là một số vấn đề thí sinh cần lưu ý khi xét tuyển vào trường quân đội.

Chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1

Theo những tin tức tuyển sinh, thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển, phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng .

Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 vào một trường trong Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển . Trường hợp trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành. Những nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của những trường Quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khi đã có kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia, nếu muốn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Quy định về  số lượng tối thiểu tuyển thí sinh nữ

Đại tá Vũ Xuân Tiến, trưởng ban thư ký, Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng thì  năm nay có một số điều chỉnh trong công tác tuyển sinh của khối trường quân sự so với năm 2017.

Thứ nhất, thực hiện điều chỉnh bổ sung quy định về độ tuổi của thí sinh dự tuyển. Theo đó, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, từ 18-23 tuổi, có nguyện vọng dự tuyển vào các trường quân đội, vẫn đủ điều kiện để đăng ký sơ tuyển và làm hồ sơ xét tuyển.

Tiếp đó là bổ sung quy định cụ thể về số lượng tối thiểu được tuyển thí sinh nữ. Một số ngành được giao chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ, mỗi ngành được tuyển ít nhất 2 thí sinh.

Bổ sung tổ hợp xét tuyển

Về vấn đề xét tuyển, năm nay Học viện Hải quân và những trường sĩ quan: Lục quân 2, Tăng Thiết giáp, Không quân, Pháo binh, Phòng hóa sẽ bổ sung thêm tổ hợp A01 (Toán, Lý, tiếng Anh) vào xét tuyển.

Những học viện, trường trong Quân đội chỉ xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự đối với những thí sinh đáp ứng những điều kiện sau: Thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong năm 2018 để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng; những bài thi và môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào các trường trong Quân đội mà thí sinh đã đăng ký.

Một số điều chỉnh về quy định xét tuyển

Về  quy định xét tuyển, trường Sĩ quan Không quân thực hiện một điểm chuẩn xét tuyển chung vào đào tạo phi công quân sự cho thí sinh trong cả nước. Trường học viện Khoa học Quân sự, ngành Quan hệ quốc tế về quốc phòng và ngành đào tạo ngoại ngữ, cũng tsẽ hực hiện một điểm chuẩn chung cho cùng đối tượng thí sinh nam hoặc nữ trong cả nước.

Học viện Khoa học Quân sự thực hiện một điểm chuẩn chung giữa những tổ hợp xét tuyển D01 và D02 vào đào tạo ngành ngôn ngữ Nga; tổ hợp D01 và D04 vào đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Những trường khối quân sự tiếp tục quy định chỉ nhận xét tuyển đối với nguyện vọng một của thí sinh. Những thí sinh sơ tuyển vào trường nào sẽ làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường đó. Đối với những nguyện vọng tiếp theo, thí sinh có thể đăng ký vào trường ngoài quân sự hoặc hệ dân sự của các trường quân sự.

Rate this post

About The Author

Tuyển sinh