Mục tiêu - Yêu cầu Đào tạo Nhân viên Kỹ Thuật Hàng Không

        Mục tiêu đào tạo

        Đào tạo những thanh niên, quân nhân, công nhân viên quốc phòng có đủ tiêu chuẩn quy định trở thành kỹ thuật trưởng ngành Kỹ thuật cơ khí hàng không quân sự (Máy bay-Động cơ);

Xem tiếp...

Mục tiêu - Yêu cầu Đào tạo Phi công quân sự

        Mục tiêu đào tạo

        Đào tạo những quân nhân, thanh niên có đủ tiêu chuẩn qui định, trở thành Sĩ quan Chỉ huy tham mưu-Phi công quân sự, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ đại học, năng lực toàn diện về chỉ huy, lãnh đạo, quản lý và huấn luyện bộ đội;

Xem tiếp...