Cơ sở vật chất

Trường có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ và phong phú để phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo đại học bao gồm:

 + Hệ thống phòng học chuyên dùng của các khoa được trang bị khá hiện đại và đồng bộ, các phòng thí nghiệm.

+ Các phòng tập bay mô phỏng.

+ Hệ thống nhà xưởng, sân bay, thao trường, bãi tập.

+ Hệ thống nhà ở, nhà ăn, bệnh xá, hội trường, nhà truyền thống.

+ Thư viện tổng hợp với diện tích sử dụng 985m2, có 6526 đầu sách với 42775 cuốn, 34 đầu báo chí; hệ thống tư liệu cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra còn có 2 thư viện phổ thông ở các Trung đoàn.