Thông báo về việc xác định ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào Trường Sĩ quan Không quân năm 2017

Thông báo về việc xác định ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào Trường Sĩ quan Không quân năm 2017

Chi tiết