Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu Không quân Mã trường: KGH - Mã ngành: 52860202

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu Không quân Mã trường: KGH  -  Mã ngành: 52860202

Chi tiết

Danh sách đủ điều kiện sơ tuyển hệ Cao đẳng Kỹ thuật hàng không

Danh sách đủ điều kiện sơ tuyển hệ Cao đẳng Kỹ thuật hàng không

Chi tiết

Đề án tuyển sinh Cao đẳng Kỹ thuật Hàng không năm 2017

Đề án tuyển sinh Cao đẳng Kỹ thuật Hàng không năm 2017

Chi tiết

Danh sách đủ điều kiện sơ tuyển hệ Đại học (chuyên ngành Chỉ huy tham mưu)

Danh sách đủ điều kiện sơ tuyển hệ Đại học (chuyên ngành Chỉ huy tham mưu)

Chi tiết

Đề án tuyển sinh quân sự năm 2017

Đề án tuyển sinh quân sự năm 2017 

Chi tiết