Thông báo về việc lùi thời gian nhận hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Kỹ thuật hàng không vào Trường Sĩ quan Không quân năm 2017

Thông báo về việc lùi thời gian nhận hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Kỹ thuật hàng không vào Trường Sĩ quan Không quân năm 2017

Chi tiết