Nghiệm thu Đề tài, Sáng kiến Khoa học Ngành Giáo dục - Đào tạo cấp Bộ Tổng tham mưu năm 2015 của Trường Sĩ quan Không quân

Ngày 28 tháng 4 năm 2016, tại Trường Sĩ quan Không quân/Quân chủng PK-KQ; dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá - tiến sĩ Phạm Đức Tú - Phó Cục trưởng Cục nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu. Hội đồng Khoa học đã tổ chức nghiệm thu đề tài, sáng kiến khoa học ngành giáo dục - đào tạo cấp Bộ Tổng Tham mưu, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học năm 2015 do Trường Sĩ quan Không quân chủ trì thực hiện.

 

Đồng chí Đại tá, Tiễn sĩ Phạm Đức Tú - Phó Cục trưởng Cục Nhà trường

Các đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngành giáo dục - đào tạo cấp Bộ Tổng Tham mưu năm 2015 của Trường Sĩ quan Không quân đã nghiên cứu xây dựng được giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học nói chung, đào tạo phi công Quân sự nói riêng; ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng để mô phỏng vũ khí trang bị, kỹ thuật hàng không góp phần tăng cường phương tiện, trang thiết bị dạy học của Nhà trường.

 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tử Bình - Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân

Trong đợt nghiệm thu này, Trường Sĩ quan Không quân có 02 đề tài và 03 sáng kiến được Hội đồng Khoa học/Bộ Tổng Tham mưu nghiệm thu, xếp loại xuất sắc, 01 đề tài đạt loại khá vì có tính ứng dụng cao trong thực tiễn tại Nhà trường.

 

Chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng Khoa học 

Kết quả nghiên cứu của các đề tài, sáng kiến sẽ được ứng dụng trong thực tiễn để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong các Nhà trường Quân đội nói chung và Trường Sĩ quan Không quân nói riêng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả, Đại tá Nguyễn Hữu Oanh - Phó trưởng Phòng Đào tạo

Đoàn công tác Cục Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng làm việc tại Trường Sĩ quan Không quân

Chiều Ngày 10 tháng 3 năm 2016, Đoàn công tác của Cục Khoa học Quân sự/Bộ Quốc phòng, do đồng chí thiếu tướng, tiến sĩ Phạm Lâm Hồng làm trưởng Đoàn đến làm việc và kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tại Trường Sĩ quan Không quân/Quân chủng PK-KQ,

Đồng chí Cục trưởng Cục KHQS làm việc tại Trường SQKQ

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Thiếu tướng, thạc sĩ Nguyễn Duy Cường Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và kết quả công tác KHQS của Nhà trường; Đoàn công tác đã nghe đại diện ban chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài và  tham quan sản phẩm đề tài cấp BQP do Nhà trường nghiên cứu.

Đoàn công tác thăm quan các sản phẩm Nghiên cứu khoa học của Nhà Trường

Kết luận buổi làm việc, đồng chí thiếu tướng tiến sĩ Phạm Lâm Hồng đã đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, giảng viên, học viên Trường SQKQ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác HKQS trong những năm qua. Thời gian tới, đồng chí cục trưởng cục KHQS/BQP yêu cầu Trường SQKQ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu xây dựng các đề tài cấp Nhà nước, cấp BQP, xây dựng các phòng thí nghiệm, tăng cường công tác BS GTTL, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ GD-ĐT, HLB và bảo đảm ATB của Nhà trường.

Đại tá Thái Duy Hưng - Phó trưởng Phòng ĐT

Trường sĩ quan Không quân Sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm 2016

Ngày 02 tháng 02 năm 2016, dưới sự chủ trì của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, Hiệu trưởng Nhà trường, Trường Sĩ quan Không quân đã tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo năm 2016. Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường và đại diện thủ trưởng các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn Trường.

Đồng chí Tiếu tướng - Hiệu trưởng Nguyễn Duy Cường chủ trì hội nghị.

Học kỳ I năm học 2015-2016, công tác Giáo dục - Đào tạo của Trường được sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; sự chỉ đạo, giúp đỡ của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên và sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn Trường, công tác huấn luyện bay đào tạo phi công giữ ổn định và có nhiều tiến bộ cả về số lượng, chất lượng, tiến độ và bảo đảm tuyệt đối an toàn bay; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy có hiệu quả hơn; sinh hoạt học thuật, hoạt động phương pháp, bồi dưỡng giảng viên của các khoa đã đi vào nề nếp, chất lượng tốt hơn; công tác quản lý rèn luyện học viên, đã thực hiện nghiêm túc và có các chế tài cụ thể, quyết liệt, do đó đã có bước chuyển biến về nhận thức của học viên đối với việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Công tác Khoa học quân sự tổ chức thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả, các đề tài, sáng kiến đã góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo của Nhà trường. Phong trào học viên nghiên cứu khoa học đã phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Hội nghị đã triển khai những nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực:

- Công tác Kế hoạch Giáo dục - Đào tạo;

- Công tác Khoa học công nghệ và Môi trường;

- Công tác Đảm bảo vật chất Giáo dục - Đào tạo.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ học kỳ II năm học 2015-2016 và nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo năm 2016, Hội nghị đã đề ra những chủ trương, biện pháp chính:

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 86-NQ/QUTW; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Hai không” và “Chiến lược phát triển Giáo dục - Đào tạo Trường Sĩ quan Không quân giai đoạn 2011-2020” theo phương châm: “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện, đào tạo sát thực tế, yêu cầu nhiệm vụ, đào tạo toàn diện, bảo đảm chất lượng, an toàn, không chạy theo thành tích;

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động “Đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học”; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nội dung chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu, yêu cầu tình hình mới. Đẩy mạnh áp dụng phương pháp dạy học tích cực theo chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động của người học;

- Tích cực, chủ động làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

- Tích cực, chủ động đầu tư trang bị mô hình học cụ, công nghệ cho dạy học bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chính quy; từng bước hiện đại hóa các phòng học phù hợp yêu cầu đào tạo theo ngành học, cấp học;

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn, biên dịch, xuất bản giáo trình, tài liệu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác Giáo dục - Đào tạo. Khai thác, sử dụng có hiệu quả dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ huy, điều hành, quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trường Sĩ quan Không quân”.

Sau hơn 3 giờ làm việc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự quyết tâm của cán bộ, giảng viên, chiến sỹ, công nhân viên Trường Sĩ quan Không quân hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm vụ học kỳ II năm học 2015-2016 và nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ Trường Sĩ quan Không quân năm 2016.

Đại tá Thái Duy Hưng - Phó trưởng Phòng Đào tạo

Nghiệm thu Đề tài cấp Tổng cục Chính trị năm 2015 của Trường Sĩ quan Không quân

Ngày 10 tháng 3 năm 2016, tại Trường Sĩ quan Không quân/Quân chủng PK-KQ, Hội đồng Khoa học/Tổng cục Chính trị do đồng chí Thiếu tướng – PGS, TS Nguyễn Bá Dương - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn Quân sự/Bộ Quốc phòng làm chủ tịch Hội đồng, đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Tổng cục Chính trị năm 2015 "Nghiên cứu giải pháp xây dựng bản lĩnh nghề nghiệp cho học viên phi công quân sự hiện nay"  do Trường Sĩ quan Không quân chủ trì thực hiện, Đại tá, Tiến sĩ Lưu Văn Tứ làm chủ nhiệm đề tài.

Trên cơ sở thực trạng và những ưu, khuyết điểm của công tác về xây dựng bản lĩnh nghề nghiệp cho học viên phi công quân sự trong thời gian qua, đề tài đã nghiên cứu xây dựng được hệ thống giải pháp xây dựng bản lĩnh nghề nghiệp cho học viên phi công quân sự hiện nay đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là một đề tài độc đáo, có tính thiết thực, kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học phục vụ cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị không quân nghiên cứu để lãnh đạo, chỉ đạo và vận dụng nhằm xây dựng phát triển bồi dưỡng bản lĩnh nghề nghiệp cho học viên quân sự tại Trường Sĩ quan Không quân nói riêng và phi công quân sự trong Quân chủng Phòng không – Không quân nói chung.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng khoa học đã đánh giá cao thành tích nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Trường Sĩ quan Không quân trong thời gian qua, đã đóng góp có hiệu quả vào nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường. Với hàm lượng khoa học đạt được, đề tài đã được Hội đồng Khoa học/Tổng cục Chính trị đánh giá đạt loại xuất sắc. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được ứng dụng để nâng cao chất lượng đào tạo phi công Quân sự của Nhà trường, Quân chủng PK-KQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả, Đại tá Thái Duy Hưng  - Phó trưởng Phòng Đào tạo

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

 Đồng chí Lưu Xuân Tứ chủ nhiệm đề tài báo cáo trước hội đồng nghiệm thu

 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tử Bình - Chính ủy Trường SQKQ phó Chủ tịch hội đồng 

 

Hội đồng nghiệm thu chụp ảnh lưu niệm với Trường SQKQ

Trường Sĩ quan Không quân mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

         Chiều ngày 19 tháng 11 năm 2015 tại Nha Trang, Trường Sĩ quan Không quân đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao chứng nhận danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng năm 2015 cho 10 đồng chí giảng viên. Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí trong Thường vụ, Ban Giám Hiệu Nhà trường và các đồng chí cán bộ, giảng viên, học viên. Thay mặt Ban Giám Hiệu Nhà trường đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường – Hiệu trưởng chúc mừng các đồng chí giảng viên, học viên và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý giáo dục nhân ngày 20 tháng 11, ngày Hiến chương nhà giáo, trong bài diễn văn khai mạc đồng chí đánh giá cao kết quả đạt được trong giáo dục đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên, học viên Nhà trường và nhấn mạnh:

       Năm học 2015 - 2016, Trường Sĩ quan Không quân xác định, tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác giáo dục đào tạo; Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân về nhiệm vụ GD-ĐT năm 2015, 2016; Hướng dẫn  của Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu về Thực hiện nhiệm vụ công tác nhà trường quân đội năm học 2015-2016; Thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt 4 phương châm trong giáo dục đào tạo: “Cơ bản - Hệ thống - Thống nhất - Chuyên sâu”, 5 phương châm trong huấn luyện: “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc - An toàn - Tiết kiệm”. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, khai thác hiệu quả vũ khí trang bị hiện có, cập nhật và ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại để đào tạo đội ngũ phi công quân sự, cán bộ nhân viên chuyên môn các chuyên ngành kỹ thuật hàng không giỏi về khoa học kỹ thuật; có phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo chỉ huy tốt. Thi đua “Dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, kỷ luật nghiêm", phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Đ/c Hiệu trưởng đọc diễn văn chào mừng trong

 Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Đ/c Hiệu trưởng trao chứng nhận danh hiệu

Nhà giáo giỏi cấp BQP năm 2015

Trung tá Nguyễn Quang Thầm – Phòng ĐT