Danh sách trúng tuyển hệ Đại học năm 2017

Danh sách trúng tuyển hệ Đại học năm 2017

Chi tiết

Thông báo điểm và danh sách trúng tuyển hệ Đại học, Cao đẳng KTHK năm 2017

Thông báo điểm và danh sách trúng tuyển hệ Đại học, Cao đẳng KTHK năm 2017

Chi tiết

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu Không quân Mã trường: KGH - Mã ngành: 52860202

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu Không quân Mã trường: KGH  -  Mã ngành: 52860202

Chi tiết

Thông báo về việc lùi thời gian nhận hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Kỹ thuật hàng không vào Trường Sĩ quan Không quân năm 2017

Thông báo về việc lùi thời gian nhận hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Kỹ thuật hàng không vào Trường Sĩ quan Không quân năm 2017

Chi tiết

Danh sách đủ điều kiện sơ tuyển hệ Cao đẳng Kỹ thuật hàng không

Danh sách đủ điều kiện sơ tuyển hệ Cao đẳng Kỹ thuật hàng không

Chi tiết