Thông tin tuyển sinh quân sự năm 2017

Thông tin tuyển sinh quân sự năm 2017 

Chi tiết 

Trường Sĩ quan Không quân sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo năm 2017

Ngày 20 tháng 01 năm 2017, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Ngô Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng Nhà trường, Trường Sĩ quan Không quân đã tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I (năm học 2016-2017) và triển khai nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) năm 2017. Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường và đại diện thủ trưởng các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn Trường.

Học kỳ I năm học 2016-2017 Nhà trường đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân (PK-KQ) và các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, thực hiện đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả. Thực hiện đúng nội dung, chương trình, quy trình đào tạo, chấp hành nghiêm quy chế, đánh giá đúng thực chất kết quả GD-ĐT của Nhà trường. Kết quả học tập, đặc biệt học viên đào tạo dài hạn cả phi công và cao đẳng KTHK vẫn giữ ổn định. Công tác quản lý, chỉ huy, điều hành nhiệm vụ GD-ĐT chặt chẽ, công tác kiểm tra, thanh tra; luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT của Nhà trường; công tác quản lý rèn luyện học viên đã thực hiện nghiêm túc và có các chế tài cụ thể, quyết liệt, do đó đã có bước chuyển biến về nhận thức của học viên đối với việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Công tác Khoa học quân sự tổ chức thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả, các đề tài, sáng kiến đã góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo của Nhà trường. Phong trào học viên nghiên cứu khoa học đã phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, thu hút được nhiều học viên tham gia.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016-2017 và nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo năm 2017, Hội nghị đã đề ra những chủ trương, biện pháp chính:

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là (Nghị quyết số 29-/NQ-TW) của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; triển khai thực hiện “chiến lược phát triển GD-ĐT trong quân đội giai đoạn 2016-2020”. Đẩy mạnh “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và các cuộc vận động của Bộ GD&ĐT.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động “Đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học”; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nội dung chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu, yêu cầu tình hình mới. Đẩy mạnh áp dụng phương pháp dạy học tích cực theo chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động của người học;

- Tích cực, chủ động làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

 - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn, biên dịch, xuất bản giáo trình, tài liệu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác Giáo dục - Đào tạo. Khai thác, sử dụng có hiệu quả dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ huy, điều hành, quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trường Sĩ quan Không quân”.

- Tích cực, chủ động đầu tư trang bị mô hình học cụ, công nghệ cho dạy học bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chính quy; từng bước hiện đại hóa các phòng học phù hợp yêu cầu đào tạo theo ngành học, cấp học;

Sau hơn 3 giờ làm việc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự quyết tâm của cán bộ, giảng viên, chiến sĩ, công nhân viên Trường Sĩ quan Không quân hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016-2017 và nhiệm vụ GD-ĐT năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ Trường Sĩ quan Không quân năm 2017.

Trung tá Nguyễn Quang Thầm Trợ lý, Phòng Đào tạo

 Đồng chí Đại tá Ngô Vĩnh Phúc Hiệu trưởng chủ trì hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tử Bình Chính ủy Nhà trường phát biểu ý kiến

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Học - Trưởng phòng Đào tạo phát biểu tại hội nghị

Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 đến trường Sĩ quan Không quân không hợp lệ năm 2016

Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 đến trường Sĩ quan Không quân không hợp lệ năm 2016

Chi tiết

Trường Sĩ quan Không quân Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30/CT-BQP ngày 17/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Chiều ngày 12 tháng 10 năm 2016, Trường Sĩ quan Không quân đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30/CT-BQP ngày 17/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức nghiên cứu, biên soạn, hoàn thiện hệ thống tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học trong Quân đội. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường và đại diện thủ trưởng các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn Trường.

Trong những năm qua Trường Sĩ quan Không quân đã quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị và Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân về công tác nghiên cứu, biên soạn tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị công tác nghiên cứu, biên soạn của Trường đã thu được nhiều kết quả cả về số lượng và chất lượng, những tài liệu do Trường biên soạn đã được đưa vào phục vụ đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục đào tạo của Nhà trường.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại và hạn chế trong công tác biên soạn tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học của Nhà trường thời gian qua; thống nhất mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020, đòi hỏi hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học của Nhà trường phải được thường xuyên bổ sung, nâng cấp theo kịp với sự phát triển của vũ khí trang bị mới, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện đào tạo trên các loại máy bay họ Su.

- Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hiệu trưởng biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác biên soạn giáo trình, tài liệu của cán bộ giảng viên Nhà trường trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị trong toàn Trường, đặc biệt là các Khoa giáo viên và Ban KHQS cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 30/BQP của Bộ Quốc phòng, Chỉ thị 58/CT-BTL của Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân và Hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên về tổ chức nghiên cứu, biên soạn, hoàn thiện hệ thống tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học, đáp ứng tốt nhất cho mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục đào tạo của Nhà trường, phù hợp với tình hình thực tế, bước phát triển của Quân chủng và Quân đội trong tình hình mới.

Thượng úy Phạm Thị Mai Hoa - Phòng Đào tạo

Mộ số hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường Hiệu trưởng Nhà trường Khai mạc hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tử Bình Chính ủy Nhà trường tại hội nghị

 

Đồng chí Đại tá Vũ Đức Quý Phó Hiệu trưởng Đào tạo

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Học TrưởngPhòng Đào tạo

 

Đồng chí Thượng tá Đàm Quang Đảng Trưởng ban KHQS

Trường Sĩ Quan Không Quân tổng kết năm học 2015 – 2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2015 -2016 và sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2015-2017

     Ngày 19 tháng 8 năm 2016, dưới sự chủ trì của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường Hiệu trưởng Nhà trường, Trường Sĩ quan Không quân đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2015-2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và đại diện thủ trưởng các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn Trường.

      Năm học 2015-2016 Nhà trường đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ và các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, thực hiện tốt công tác giáo dục – đào tạo theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng và có hiệu quả; Hoạt động dạy và học đi vào nề nếp, thực hiện đúng, đủ nội dung, quy trình đào tạo, chấp hành nghiêm quy chế, đánh giá thực chất kết quả giáo dục – đào tạo của Nhà trường. Công tác quản lý điều hành chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, thanh tra; tích cực chủ động triển khai đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực; công tác đào tạo, tuyển chọn, bồi dưỡng giảng viên luôn được chú trọng, đạt chất lượng tốt. Triển khai thực hiện đột phá đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực có sử dụng phương tiện dạy học hiện đại. Tích cực xây dựng, đổi mới quy trình, chương trình đào tạo học viên các đối tượng, đặc biệt đào tạo học viên Phi công Quân sự bậc đại học. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 có nhiều chuyển biến, tiến bộ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với yêu cầu đề ra. Các nhiệm vụ KHCN-MT luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Sau 1 năm thực hiện Kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2015-2017 thu được nhiều kết quả trên 10 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT, góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT của Nhà trường.

      Triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Trường Sĩ quan Không quân xác định: quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; “Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011-2020” được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt tại Quyết định số 2523/2013/QĐ-BQP ngày 15/7/2013. Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân về nhiệm vụ GD-ĐT năm 2016, 2017; Hướng dẫn  của Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu về Thực hiện nhiệm vụ công tác nhà trường quân đội năm học 2016-2017; Thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt 4 phương châm trong giáo dục đào tạo: “Cơ bản - Hệ thống - Thống nhất - Chuyên sâu”, 5 phương châm trong huấn luyện: “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc - An toàn - Tiết kiệm”;  và các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện để đào tạo các đối tượng học viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, có kiến thức và năng lực hoàn thành chức trách được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản pháp quy liên quan đến GD-ĐT đã ban hành cho phù hợp với Luật Giáo dục, hướng dẫn của trên; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng vào các bài học, môn học; kết hợp nhuần nhuyễn giữa đổi mới về phương pháp dạy học và phương pháp thi, đánh giá môn học, nhằm khuyến khích tư duy tích cực, chủ động tự học, tự nghiên cứu của học viên; Đào tạo thực hành bay bảo đảm chất lượng, an toàn, kết hợp chặt chẽ với bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý nghề nghiệp vững vàng, kiến thức chuyên môn chắc chắn; có tư duy khoa học, kỹ năng thực hành tốt, thể lực bền bỉ, dẻo dai cho HV phi công quân sự.

      Sau 4 giờ làm việc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp thể hiện sự quyết tâm của cán bộ, giảng viên, chiến sỹ, công nhân viên Trường Sĩ quan Không quân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ học 2016 – 2017

Trung tá Nguyễn Quang Thầm - Phòng Đào tạo